HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet

Med ønske om et felles ansvar for en forsvarlig arbeidsplass og forebygging av uønskede situasjoner!

HMS

Vi i Betotec AS jobber kontinuerlig og systematisk med HMS (helse, miljø og sikkerhet), og hos oss er sikkerhet alltid i fokus. Med dette menes blant annet at vi alltid vil være i forkant og analysere risikosituasjoner som kan oppstå - og deretter sette inn nødvendige tiltak for å forebygge dette. Vi benytter oss av et eksternt selskap for å være sikre på å fylle dagens krav til HMS og forbedre vårt system og våre rutiner.

I forkant ved å analysere risikosituasjoner!

SHA

Arbeidsplassens helse- og sikkerhetsprosedyrer er nødvendige for hver enkelt person, både arbeidsgivere og ansatte. SHA-konseptet er unikt for hvert prosjekt og hver byggeplass og her er det nødvendig å gjøre individuelle vurderinger og analyser som skal være med på å forhindre og forebygge ulykker og farlige situasjoner.

Vi foretar individuelle vurderinger for hvert eneste prosjekt!

KS

I bygg- og anleggsbransjen er omdømme og det å bygge tillit, roten for et videre og godt samarbeid. For å bygge et godt kundeforhold må vi stå for kvaliteten av arbeidet vi gjør og der kommer kvalitetssikring inn i bildet. Vi ønsker stadig å forbedre oss og forebygge eventuelle feil og mangler.

Vi prøver å bedre vårt rykte ved å gjøre hardt arbeid bra!