HTC – Vår leverandør

HTC - Professional Floor Systems

Med over 20 års erfaring er HTC - Professional Floor Systems en av markedets ledende leverandører av maskiner, utstyr og opplæring innen betongsliping.

HTC Superfloor™ er et betonggulv som slipes og poleres med diamantverktøy. Slipingen skjer i flere steg, med suksessivt finere kornstørrelser. Prosessen består av grovsliping, foredling, impregnering og polering. Etter sammenlagt syv slipesteg er overflaten høypolert og innehar alle egenskaper som kjennetegner et ekte HTC Superfloor™.

Når betonggulvet er behandlet med HTC Superfloor™ gir dette et estetisk tiltalende, lett renholdbart og miljøvennlig gulv.

Lav investeringskostnad, lave vedlikeholdskostnader og stor slitestyrke bidrar til en lav livssykluskostnad. Gulvkonseptet passer meget godt både innen industri, kontorlokaler og private hjem.

Ved bruk av HTC Superfloor™ innebærer dette en redusert miljøpåvirkning, da gulvet ikke blir kledd med trevirke, plast, naturstein, epoksy eller andre belegg. Innemiljøet blir merkbart forbedret da smuss og skitt lettere lar seg fjerne på en plan flate, i motsetning til vanlige slitte og ruglete betongdekker.

HTC gulvslipemaskiner er verdsatt av tusenvis av kunder over hele verden. Maskinene er tilgjengelige i ulike størrelser og versjoner, designet for ulike behov og krav. HTC slipemaskiner brukes ofte i kombinasjon med andre typer maskiner som et supplement for å fullføre de ulike oppgavene på den aller beste måte.